E-shop: odporúčame

Radiť

Naša ponuka

Naš facebook

Poslať e-mail s otázkou

* označené položky sú povinné

Meno:
Priezvisko:
Spoločnosť:
E-mail:*
Telefón:*
Súbor/logo:
Text:*
Dotaz na kontrolu: Koľko je päť + päť ?

O NÁS

Sme na trhu od začiatku roka 2013 a máme už tisíce spo­kojných klientov v celej Európe, Rusku, Južnej Kórei, Dubai a Amerike. Do našej práce dávame maxi­málne profe­sionálne nasa­denie. Neustále rozši­­rujeme výrobu a stále hľa­dáme nové mož­­nosti a techno­­lógie. V súčasnej dobe máme viac ako 50-členný tím v nepre­­tržitej pre­vádzke.

Držiaky na ŠPZ, rámčeky, podložky ŠPZ

Držiak ŠPZ je naj­moder­nejší marke­­tingový výrobok v oblasti automo­bilových doplnkov. ŠPZ je uchy­tená na pružných pérkách kvôli otrasom vo­zidlá a po celom obvôde kvôli strate pri strete so zverou či drobných doprav­ných nehodách. Predo­všetkým doprav­covia sú si vedomí rieše­nia problémov pri strate ŠPZ, čomu s nami dokážu predísť. Na držiaky ŠPZ použí­vame kva­litný PP plast, ktorý pri nára­­zoch nepraská a neláme sa.

Pre 100% zviditeľnenie, inves­tu­jte do reklamy len o pár centov viac. Náš produkt držiak ŠPZ a Vaša reklama je jedi­nou vidi­teľnou vizitkou. Nechajte si spra­­covať grafické návrhy z nášho profe­­sionálneho ateliéru, vyskú­šajte 150 kusov držiakov ŠPZ a uvidíte rýchle zmeny sami. Dokonca aj malé podniky sú schopné zvidi­­teľniť sa vďaka tejto reklame. Sme lídrom na trhu. Pokúsime sa prispôso­biť náš produkt pre Vás. Takže nem­u­síte zostať pozadu a využiť možnosti, ako sa pri­spôso­biť novým trendom. Každú z Vašich prip­omienok berieme vážne a snažíme sa prísť k efektívnemu a spoločnému riešeniu. Máte možnosť stať sa svojimi vlastnými dizajnérmi 3D reklamy, ktorá nie je len o cene, ale o kva­lite a prestíži.

DAJTE SVOJEJ REKLAME TRETIU DIMENZIU

Náš držiak ŠPZ sa vyznačuje nielen skvelým a trvanlivým vzhľadom, ale tiež aj použitím kva­litného a pružného PP plastu a jedi­nečnému systému vkla­dania regis­tračnej značky. Pre vloženie stačí registračnú značku nasa­diť na spodnú časť pružných držiakov a zacvaknúť proti vrchným zaisťovacím jazýčkom. V prípade, že si pra­jete navrhnúť svoj vlastný držiak ŠPZ, môžete pre návrh použiť už vytvorený formulár, alebo pošlite e-mail na 3D@drziakspz.sk a náš grafik Vám návrh spra­cuje a pripraví. Náš kompletný a aktuálny katalóg s podrobnými informáciami môžete zobraziť tu.

Novinka
držiak ŠPZ pre auto s potlačou
držiak ŠPZ pre auto s potlačou
0,90 €/ks
TOPlist.CZ TOPlist.eu TOPlist SK Pocitadlo.sk