E-shop: odporúčame

Radiť

Naša ponuka

Naš facebook

Poslať e-mail s otázkou

* označené položky sú povinné

Meno:
Priezvisko:
Spoločnosť:
E-mail:*
Telefón:*
Súbor/logo:
Text:*
Dotaz na kontrolu: Koľko je päť + päť ?

O NÁS

Sme na trhu od začiatku roka 2013 a máme už tisíce spo­kojných klientov z celej Európy, Ruska, Južnej Kórey, Dubaje a Ameriky. Do naše práce dávame maxi­málny profi­sonální nasa­denia. Neustále rozši­­rujeme výrobu a stále hľa­dáme nové mož­­nosti a techno­­lógie. V súčasnej dobe máme viac ako 50-ti členný tým v nepre­­tržitej pre­vádzke.

Držiaky na ŠPZ, rámčeky, podložky ŠPZ

Držiak ŠPZ je naj­moder­nejší marke­­tingový výrobok v oblasti automo­bilových doplnkov. ŠPZ je uchy­tená na pružných pérkách kvôli otrasom vo­zidlá a po celom obvode kvôli strate pri strete so zverou či drobných doprav­ných nehodách. Predo­všetkým doprav­covia sú si vedomí rieše­nie problémov pri strate ŠPZ, čomu s nami dokážu predísť. Na držiaky ŠPZ použí­vame kva­litné PP plast, ktorý pri nára­­zoch nepraská a neláme sa.

Pre 100% vidi­teľnosť súťaže, inves­tu­jete len niekoľko ďalších percent Vašej reklamy. Náš produkt držiak ŠPZ a Vaša reklama je jedi­nou vidi­teľnou vizitkou, že zákazník Vás bude prezen­tovať ďalej. Poďme spra­­covávať grafické návrhy z nášho profe­­sionálneho ateliéru, vyskú­šajte 150 kusov držiakov ŠPZ a uvidíte rýchle zmeny sami. Dokonca aj malé podniky sú schopné zvidi­­teľniť sa vďaka tejto progre­­sívnejšej reklame. Sme lídrom na trhu a my sa pokúsime prispôso­biť náš produkt pre vás. Takže nem­u­síte zostať pozadu a využiť možnosti, ako sa pri­spôso­biť novým trendom. Každý z Vašich prip­omienok berieme vážne a snažíme sa byť účinným a kola­bo­ratívnym riešením. Máte možnosť stať sa svojimi vlastnými dizajnérmi 3D reklamy, ktorá nie je len o cene, ale o kva­lite a prestíži.

POSKYTNITE SVOJEJ REKLAME TRETIU DIMENZIU

Náš držiak ŠPZ sa vyznačujú nielen skvelým a trvanlivým vzhľadom, ale tiež aj použitím kva­litného a pružného PP plastu a jedi­nečnému systému vkla­danie regis­tračnej značky. Pre vloženie stačí registračnú značku nasa­diť na spodnú časť pružných držiakov a zacvaknúť proti vrchným zaisťovacím jazýčkom. V prípade, že si pra­jete navrhnúť svoj vlastný držiak ŠPZ, môžete pre návrh použiť už vytvorený formulár, nebo zašlite e-mail na 3D@drziakspz.sk a náš grafik Vám návrh spra­cuje a pripraví. Náš kompletný a aktuálny katalóg s podrobnými informáciami môžete zobraziť tu.

Novinka
držiak ŠPZ pre auto s potlačou
držiak ŠPZ pre auto s potlačou
0,90 €/ks
TOPlist.CZ TOPlist.eu TOPlist SK Pocitadlo.sk